Museovirasto

Museovirasto on kulttuuriperintöalan asiantuntija, toimialansa kehittäjä ja viranomainen.

Tiedotteet Hallitus ja valtio

Museovirastolta Historiallisen ajan arkeologisen kulttuuriperinnön toimintaohjelma

22.05.2019

Museovirasto on laatinut Historiallisen ajan arkeologisen kulttuuriperinnön toimintaohjelman vuosille 2019–2024.

Toimintaohjelman tavoitteena on ohjata, tukea ja koordinoida museoviranomaisten työtä historiallisen ajan kulttuuriperinnön tunnistamisessa, määrittämisessä ja suojelussa. Päämääränä on vahvistaa historiallisen ajan arkeologian kehittämistä ja ohjata alan...

Lue tiedote

Toimialat: Historia, Kotimaa, Tiede ja tutkimus, Ympäristö ja luonto, Kulttuuri ja taide, Hallitus ja valtio

Museovirastolta ohje kulttuuriperinnön huomioimisesta virtavesiin, kosteikkoihin ja ranta-alueisiin liittyvissä hankkeissa

07.05.2019

 

Museoviraston ohjeella pyritään riittävään ja oikea-aikaiseen yhteistyöhön kulttuuriympäristön asiantuntijoiden ja kunnostusten valmistelijoiden kesken. Museovirasto korostaa luonto- ja kulttuuriperintöarvojen yhteensovittamisen tärkeyttä kulttuuriperinnön turvaamiseksi.

Vesistö- ja merialueiden ympäristöhankkeet ovat tarpeellisia vesien hyvän...

Lue tiedote

Toimialat: Kotimaa, Ympäristö ja luonto, Hallitus ja valtio

Berliinin kutsu nostaa kulttuuriperinnön Euroopan tulevaisuuden voimavaraksi - Museovirasto, Europa Nostra Finland ja Kulttuuriperintökasvatuksen seura haastavat suomalaiset mukaan

13.03.2019

Museovirasto, Europa Nostra Finland ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura kutsuvat kaikkia julkishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita sekä eri alojen asiantuntijoita ja yksityishenkilöitä allekirjoittamaan Berliinin kutsun toimintaan.

Berliinin kutsun ytimessä on huoli Euroopan tulevaisuudesta, ja sen tarkoituksena on nostaa keskusteluun eurooppalaisen...

Lue tiedote

Toimialat: Kulttuuri ja taide, Hallitus ja valtio

Suojelu tukee Helsingin rautatieaseman hallittua kehittämistä

16.05.2016

Helsingin rautatieasema on Suomen rautatiearkkitehtuurin tärkein tunnuskuva ja ainutlaatuinen arkkitehtuurin merkkiteos 1900-luvun alusta. Museovirasto esittää rautatieasemaa suojeltavaksi lailla rakennusperinnön suojelusta. Tällä hetkellä suojelua määrittää asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta ja asemakaava. Suojeluesityksen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa Helsingin...

Lue tiedote

Toimialat: Rakentaminen, Kiinteistöt, Hallitus ja valtio, Kulttuuri ja taide, Ympäristö ja luonto, Kotimaa, Kaupungit ja kunnat