Museovirasto

Museovirasto on kulttuuriperintöalan asiantuntija, toimialansa kehittäjä ja viranomainen.

Tiedotteet Kulttuuri ja taide

Museovirasto jakoi 81 400 euroa valtionavustuksia yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin

02.05.2018

Museovirasto on jakanut avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin. Yhteisöjen kulttuuriperintötoimintaan liittyvillä avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustusta myönnettiin 16 kansalaisjärjestöille ja yhteisöille yhteensä 81 400 euroa. Keskimääräinen avustussumma oli 5 088 euroa.  

...
Lue tiedote

Toimialat: Kulttuuri ja taide

Kulkuvälineiden entistämisavustuksia myönnettiin yhteensä 32 kohteelle

27.04.2018

Museovirasto on myöntänyt vuodesta 1994 lähtien avustuksia arvokkaiksi luokiteltujen laivojen kunnostus- ja entistämistöihin. Vuonna 2018 oli ensimmäistä kertaa mahdollista hakea tukea myös raideliikenteen, maantieliikenteen ja ilmaliikenteen kulkuvälineiden entisöintiin. Myönnettyjen avustusten tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava otos käyttökuntoisia, kansallisesti...

Lue tiedote

Toimialat: Historia, Veneily, Kulttuuri ja taide, Ilmailu, Autot ja moottoripyörät

Museovirasto jakoi avustukset rakennusten entistämiseen

26.04.2018

Museovirasto on jakanut 1 501 000 euroa rakennusten entistämisavustusta. Avustusta myönnettiin 180 kohteelle. Keskimääräinen avustussumma on 8333 euroa. Hakemuksia tuli kaikkiaan 404 kpl, avustusta haettiin yhteensä 11,4 miljoonan euron verran.

Ensisijaisia entistämisavustuksen kohteita ovat erityislailla (laki rakennusperinnön suojelemisesta ja sen edeltäjät) suojellut...

Lue tiedote

Toimialat: Historia, Kulttuuri ja taide, Rakentaminen

Seurasaaren Karunan kirkon kellotapulin uusi paanukate syntyy käsityönä

25.04.2018

Seurasaaren ulkomuseon valmistautuminen kesään alkaa Karunan kirkon kellotapulin paanukatteen uusimisella. Huhti-toukokuussa toteutettava kattotyö tehdään käsityönä. Tavoitteena on arvokkaan, 1700-luvun lopulla valmistuneen tapulin suojaaminen ja säilyttäminen alkuperäisessä asussaan.

Karunan kirkon kellotapulin paanukatto tehdään erittäin tarkkaan valikoidusta ja...

Lue tiedote

Toimialat: Historia, Kulttuuri ja taide, Rakentaminen