Museovirasto

Museovirasto on kulttuuriperintöalan asiantuntija, toimialansa kehittäjä ja viranomainen.

Tiedotteet Rakentaminen

Museovirasto jakoi avustukset rakennusten entistämiseen ja muinaisjäännösten hoitoon

18.05.2016

Museovirasto on jakanut 1 598 000 euroa rakennusten entistämisavustusta ja 8000 euroa muinaisjäännösten hoitotukea. Entistämisavustusta myönnettiin 196 kohteelle. Hakemuksia tuli kaikkiaan  455. Tukea muinaisjäännösten hoitoon haettiin kolmelle kohteelle, joista kahta avustettiin.

Ensisijaisia entistämisavustuksen kohteita ovat erityislailla (laki rakennusperinnön...

Lue tiedote

Toimialat: Rakentaminen, Avustukset ja vapaaehtoistyö, Kiinteistöt, Kulttuuri ja taide, Ympäristö ja luonto

Kutsu Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskuksen avajaisiin

18.05.2016

Museovirastolla on ilo kutsua Teidät
Kokoelma- ja konservointikeskuksen avajaisiin
Tiistaina 7.6.2016 klo 14-16

Ohjelma

Tervetuloa
Pääjohtaja Juhani Kostet, Museovirasto

Kokoelma- ja konservointikeskuksen avaus
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, Opetus- ja...

Lue tiedote

Toimialat: Rakentaminen, Suunnittelu ja tekniikka, Kiinteistöt, Kulttuuri ja taide

Suojelu tukee Helsingin rautatieaseman hallittua kehittämistä

16.05.2016

Helsingin rautatieasema on Suomen rautatiearkkitehtuurin tärkein tunnuskuva ja ainutlaatuinen arkkitehtuurin merkkiteos 1900-luvun alusta. Museovirasto esittää rautatieasemaa suojeltavaksi lailla rakennusperinnön suojelusta. Tällä hetkellä suojelua määrittää asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta ja asemakaava. Suojeluesityksen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa Helsingin...

Lue tiedote

Toimialat: Rakentaminen, Kiinteistöt, Hallitus ja valtio, Kulttuuri ja taide, Ympäristö ja luonto, Kotimaa, Kaupungit ja kunnat

Uusi Valtiolle rakennettu -julkaisu kertoo valtion kiinteistöistä ja niiden ylläpidosta

30.03.2016

Mikä kaikki ympäristössämme on valtion kiinteistöomaisuutta? Miten kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistöjä tulisi hoitaa ja ylläpitää, millaista on niiden vastuullinen ja viisas käyttö? Valtiolle rakennettu vastaa tämänkaltaisiin kysymyksiin. Se on Museoviraston ja valtion kiinteistöjä hoitavien ja ylläpitävien tahojen – Senaatti-kiinteistöjen, Liikenneviraston,...

Lue tiedote

Toimialat: Rakentaminen, Suunnittelu ja tekniikka, Kiinteistöt, Kulttuuri ja taide, Ympäristö ja luonto, Kotimaa