Museovirasto

Museovirasto on kulttuuriperintöalan asiantuntija, toimialansa kehittäjä ja viranomainen.

Tiedotteet

Museovirasto jakoi 170 000 euroa avustuksia kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden hankkeisiin

21.05.2018

Museovirasto on jakanut kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin yhteensä 170 000 euroa yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja museoille. Avustusta myönnettiin 14 hakijalle, ja keskimääräinen avustussumma oli 12 143 euroa.

Rahoitusta myönnettiin erityisesti uusille toimintamuodoille, joilla edistetään vuorovaikutusta ja yksilöiden ja...

Lue tiedote

Toimialat: Kulttuuri ja taide, Avustukset ja vapaaehtoistyö

Museovirasto jakoi avustukset maailmanperintökohteiden hoitoon

03.05.2018

Museovirasto on jakanut avustuksina maailmanperintökohteiden hoitoon 247 000 euroa. Hakemuksia tuli kaikkiaan 32 kpl. Avustusta myönnettiin Vanhan Rauman, Verlan ja Suomenlinnan maailmanperintöalueilla 21 hankkeelle, joten keskimääräinen avustussumma oli 11 762 euroa. Avustettaviksi ehdotettujen hankkeiden kustannusarviot olivat yhteensä lähes 1,6 miljoonaa...

Lue tiedote

Toimialat: Kulttuuri ja taide, Avustukset ja vapaaehtoistyö

Museovirasto jakoi 81 400 euroa valtionavustuksia yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin

02.05.2018

Museovirasto on jakanut avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin. Yhteisöjen kulttuuriperintötoimintaan liittyvillä avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustusta myönnettiin 16 kansalaisjärjestöille ja yhteisöille yhteensä 81 400 euroa. Keskimääräinen avustussumma oli 5 088 euroa.  

...
Lue tiedote

Toimialat: Kulttuuri ja taide

Kulkuvälineiden entistämisavustuksia myönnettiin yhteensä 32 kohteelle

27.04.2018

Museovirasto on myöntänyt vuodesta 1994 lähtien avustuksia arvokkaiksi luokiteltujen laivojen kunnostus- ja entistämistöihin. Vuonna 2018 oli ensimmäistä kertaa mahdollista hakea tukea myös raideliikenteen, maantieliikenteen ja ilmaliikenteen kulkuvälineiden entisöintiin. Myönnettyjen avustusten tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava otos käyttökuntoisia, kansallisesti...

Lue tiedote

Toimialat: Historia, Veneily, Kulttuuri ja taide, Ilmailu, Autot ja moottoripyörät