Tiedote

Metallinetsinlöytöjä toimitettu Museoviraston kokoelmiin tänä vuonna ennätysmäärä

ke 3. joulukuuta 2014 11.14.00

Historiaan liittyvä metallinetsintäharrastus on kasvanut parin viime vuoden aikana räjähdysmäisesti. Tänä vuonna harrastajat ovat toimittaneet Museovirastoon jo lähes 2000 esinettä. Museovirasto antaa metallinilmaisinharrastajille jatkuvasti opastusta oikeista menettelytavoista ja vastuullisesta harrastamisesta ja on lisännyt yhteistyötä harrastajien kanssa. Mutta virasto on tänä vuonna joutunut myös pyytämään poliisia tutkimaan useita metallinetsimiseen liittyviä rauhoitettuihin muinaisjäännöksiin kajoamisia. 

Metallinilmaisimella löydettyjen esineiden määrä on kasvanut todella voimakkaasti. Vielä muutama vuosi sitten Museoviraston arkeologisiin kokoelmiin toimitettiin vain muutama kymmenen löytöä vuosittain. Löytömäärä alkoi kasvaa vuonna 2010. 

Tänä vuonna kokoelmiin on toimitettu enemmän esineitä kuin koskaan aikaisemmin, lähes 2000 kpl. Niistä kokoelmiin on luetteloitu 867 esinettä, jotka muodostavat 233 päänumeroa eli löytökokonaisuutta. Näistä 86 kokonaisuutta lunastettiin. Jos löytöä ei oteta kokoelmiin, se voidaan palauttaa löytäjälle, jos hän sitä toivoo. 

Museoviraston kyselyyn vastanneet toivovat hyvää yhteistyötä viranomaisten kanssa

Museovirasto keräsi lokakuussa sähköisellä kyselyllä tietoa metallinilmaisimen käytöstä ja siihen liittyvistä mielipiteistä ja tarpeista. Kyselyyn tuli 217 vastausta metallinetsinnän harrastajilta, arkeologeilta, arkeologian harrastajilta ja muilta toimijoilta. Suurin osa vastaajista toivoo lisää yhteistyötä ja palvelujen kehittämistä vuorovaikutteisesti. 

Museovirasto aikoojärjestää metallinetsintää käsittelevän työseminaarin Espoon kaupunginmuseon kanssa keskustelun jatkamiseksi. Tilaisuus pidetään Kansallismuseossa arkeologisten kenttätöiden esittelypäivien yhteydessä 12.2.2015.

Jotkut metallinetsijät eivät kunnioita arkeologista kulttuuriperintöä

Kulttuuriperintöön liittyvä laiton kajoaminen ja kauppa on kansainvälinen ilmiö, joka saattaa olla rantautumassa Suomeenkin. Museovirastolle ilmoitetut havainnot metallin etsimisen jäljistä rauhoitetuilla muinaisjäännösalueilla ovat lisääntyneet selvästi vuodesta 2013 lähtien. Aikaisemmin tällaisia ilmoituksia oli tuskin lainkaan. Museovirasto on pyytänyt poliisia tutkimaan kaikki teot, jotka on voitu vahvistaa metallinilmaisimen avulla tehdyiksi.

Tänä vuonna on kajottu mm. Valkeakosken Rapolaan (rautakautinen / keskiaikainen muinaisjäännösalue), Valkeakosken Kokkomäkeen (rautakautisia hautaröykkiöitä), Ulvilan Liikistöön (keskiaikainen muinaisjäännösalue) ja Janakkalan Hakoisten linnavuoreen (muinaislinna). Kaikki kyseiset muinaisjäännökset ovat hyvin tunnettuja.

Muinaismuistolain mukaan kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Ilman tämän lain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Jos paikka ei ole rauhoitettu eivätkä sitä koske liikkumisrajoitukset muunkaan lainsäädännön nojalla, metallinetsintää voi Suomessa harrastaa jokamiehenoikeuksien puitteissa. Museovirasto neuvoo kysymään aina maanomistajalta luvan etsimiseen.

Lisätietoja:

Lakimies Matleena Haapala, matleena.haapala@nba.fi, puh. 040 128 6034
Yli-intendentti Jutta Kuitunen, jutta.kuitunen@nba.fi, puh. 040 128 6081
Erikoistutkija Päivi Maaranen, paivi.maaranen@nba.fi, puh. 040 128 6260  

Museoviraston ohjeet metallinetsijöille http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_kulttuuriperinto/metallinilmaisin

Metallinilmaisin on hyvä renki mutta huono isäntä (Matleena Haapalan kirjoitus Museoviraston blogissa 7.7.2014) http://blogi.nba.fi/2014/metallinilmaisin-on-hyva-renki-mutta-huono-isanta

Tapaus Espoon kultasormus (Jutta Kuitusen kirjoitus Museoviraston blogissa 27.1.2014) http://blogi.nba.fi/2014/tapaus_espoon_kultasormus

 

Jaa tuttavalle: