Tiedote

Museovirasto jakoi yli 600 000 euroa avustuksia museoiden innovatiivisin hankkeisiin

to 17. maaliskuuta 2016 12.00.00

Museovirasto on jakanut avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin. Avustusta myönnettiin 22 museolle yhteensä 611 600 euroa. Keskimääräinen avustussumma oli 27 800 euroa.  Suurin avustus 50 000 euroa myönnettiin kuuden Länsi-Uudellamaalla toimivan museon hankkeelle ”Stop! Kohtaa menneisyytesi” ja Turun museokeskuksen - Varsinais-Suomen maakuntamuseon hankkeelle ”Tuhat ja yksi tulkintaa kokoelmaesineistä”.  Pienimmän avustuksen 12 500 euroa sai Nurmeksen museo ”Vanha kauppala mobiilisti”-hankkeeseen. Innovatiivisiin hankkeisiin tarkoitetun avustuksen tavoitteena on lisätä museoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja ja syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta.

Innovatiivisiin hankkeisiin tarkoitettua avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen tai säätiön museoille. Tänä vuonna avustus kohdennettiin ensisijaisesti hankkeisiin, jotka kehittävät taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta, erityisesti kulttuuriperintöaineistojen ja -tiedon monipuolista hyödyntämistä ja avaamista, asiakaslähtöistä palveluiden suunnittelua, kokeilua ja toteuttamista, uusien kumppanuuksien luomista ja yhteistyömuotojen kehittämistä sekä yhteisöllisen toiminnan kehittämistä ja lisäämistä.

Vuoden 2016 avustusten yhteydessä on kiinnitetty erityistä huomiota ”Yhteinen perintö” -kokonaisuuteen, joka on yksi Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 hankkeista.

Avustushakemuksia Museovirastolle tuli yhteensä 80 ja avustusta myönnettiin 27 %:lle. Haettu summa oli yhteensä 2 301 701 €.

Lisätietoja avustusten myöntämisestä antaa erikoisasiantuntija Eija Liukkonen, puh. 0295 33 6009, eija.liukkonen@museovirasto.fi
Lisätietoja avustusta saaneista hankkeista saa ko. museosta.

Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin vuonna 2016
Arkkitehtuurimuseo, 30 000 e, Digitaaliset palvelut moduuleiksi
Forssan museo / TAKO 4, 40 000 e, Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC
Gallen-Kallelan museo, 30 000 e, Jaetut kuvamuistiinpanot: verkkopohjainen väline kaikille
Hyvinkään kaupunginmuseo, 29 000 e, Hyvinkään mobiilihistoria -hanke
Joensuun taidemuseo ONNI, 20 000 e, Onni suosii rohkeaa - yhteinen perintö aistein avattuna
Jyväskylän taidemuseo, 32 000 e, Sata vuotta, tuhat tulkintaa -yleisöyhteistyöhanke
Kainuun Museo, 18 000 e, Yhdessä eteenpäin - Kainuun paikallismuseoiden kehittämishanke
Kemin historiallinen museo, 13 100 e, Entten tentten - uusi yhteinen perintö. Kotoutumista vastavuoroisesti.
Keravan taidemuseo, 20 000    e, Näkyväksi neulottu -yhteisötaideprojekti
Keski-Suomen museo, 40 000 e, Puutarhatarinoita-hanke
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, 21 000 e, Kaikkien Kuopio
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo, Hangon museo, Firkarsin museo, Lohjan museo, Vihdin museo ja Karkkilan Ruukkimuseo Senkka, 50 000 e, Stop! Kohtaa menneisyytesi!
Lönnströmin museot, Rauma merimuseo, Rauman museo ja Rauman taidemuseo, 22 500 e, Puuta, rautaa ja rakkautta
Nurmeksen museo, 12 500 e, Vanha kauppala mobiilisti
Suomen Ilmailumuseo, 16 000 e, Yhteisöpalvelut museoissa -hanke
Suomen Kellomuseo, 15 000e, Kello käy! Kellon toimintaa havainnollistava kokonaisuus osana Suomen kellomuseon perusnäyttelyä
Suomen Urheilumuseo, 20 000 e, Urheilumuseo in Your Pocket
Suomen valokuvataiteen museo, 30 000 e, Tulkintoja ja tietoa - oppimispolkuja avoimiin aineistoihin ja niiden käyttöön kouluyhteistyössä
Tampereen museoiden kokoelmapalvelut, Kulttuurikasvatusyksikkö Taite ja Postimuseo, 45 000 e, @Tampere #home? - yhteisöllistä dokumentointia ja asiakastyötä
Turun museokeskus - Varsinais-Suomen maakuntamuseo, 50 000 e, Tuhat ja yksi tulkintaa kokoelmaesineistä
Työväenmuseo Werstas, 27 000 e, Vapauden kaiho
Vantaan kaupunginmuseo, 30 500 e, Rakkauden Vantaa
 

Jaa tuttavalle: