Tiedote

Koulurakennukset muutoksessa – asiantuntijatietoa arviointiin

ti 20. kesäkuuta 2017 11.52.00

Miksi koulu on sellainen kuin se on, miten sitä voi säilyttää, miten korjata, mikä koulussa on arvokasta? Koulurakennuksella on tärkeä sija jokaisen lapsuudessa ja nuoruudessa. Suomessa rakennettiin ennätysmäärä kouluja 1950‒1970-luvuilla ja nyt nuo rakennukset kansakoulusta peruskouluun ovat paitsi monien muistojen myös muutosten paikkoja. Uudella koulurakennus.fi-sivustolla Museovirasto tarjoaa asiantuntijatietoa koulurakennusten arviointiin ja niitä koskevaan päätöksentekoon.

Koulukiinteistöt ovat kuntien omaisuutta ja niiden on vastattava muuttuviin koulutarpeisiin, joihin vaikuttavat väestö- ja palvelurakenteen muutokset, asuinalueiden suunnittelu, opetuksen sekä oppimisympäristöjen uudistukset. Koulut on rakennettu lähelle koteja, lapsia, yhteisöjä, niissä opitaan, ystävystytään ja harrastetaan. Suomessa perusopetus on jokaisen lapsen oikeus ja koulu on tärkeä osa lapsuutta ja nuoruutta, mutta myös keskeinen osa asuinaluetta, yhteisöä ja sen toimintaa - myös kouluajan ulkopuolella.

Museovirasto on kutsunut asiantuntijoita jakamaan tietoa, kokemuksia, hyviä neuvoja ja rohkaisevia esimerkkejä työstään koulujen parissa. Koulurakennus.fi-sivustolla kerrotaan miten ja miksi koulurakennus muuttui 1950-luvun kansakoulusta 1970-luvun peruskouluksi. Tutkimusten, kunnallisten kouluinventointien ja rakennushistorian selvitysten merkitys korostuu. Esimerkit onnistuneista korjauksista ja hyvän korjausprosessin ohjeet tukevat onnistumista kouluprojektissa, jossa on piirteitä niin muuttamisesta, säilyttämisestä kuin suojelemisestakin – siis kestävästä kehityksestä.

Koulurakennus-sivusto on osa Museoviraston Rakennettu hyvinvointi -teemaa, jossa perehdytään 1900-luvun jälkipuolen ympäristöihin ja rakennuksiin sekä niiden syntyyn vaikuttaneisiin ilmiöihin. Teeman alla on jo julkaistu selvityksiä mm. terveydenhuollon rakennuksista ja liikuntapaikoista.

Koulurakennus.fi-sivustolle
Rakennettu hyvinvointi -teeman verkkosivulle

Lisätietoja:
erikoistutkija Hilkka Högström, puh. 0295 33 6259, hilkka.hogstrom@museovirasto.fi
yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen, puh. 0295 33 6274, sirkkaliisa.jetsonen@museovirasto.fi

#koulurakennus

Jaa tuttavalle: