Tiedote

Museoviraston jakamien valtionavustusten kokonaisuus uudistuu – varautukaa sähköiseen hakuun

to 29. kesäkuuta 2017 12.40.00

Museovirasto uudistaa kulttuuriperintökohteiden kunnossapitoon ja kulttuuriperintöön liittyvään toimintaan osoitettujen valtionavustusten kokonaisuutta. Tavoitteena on suunnata avustuksia entistä strategisemmin ja vaikuttavammin. Avustusten haku muuttuu sähköiseksi ja syksyllä 2017 avautuvat avustushaut vuoden 2018 avustuksista toteutetaan jo sähköisinä. Avustuksia hakevia yhteisöjä kehotetaan hankkimaan ajoissa sähköisessä haussa tarvittavat KATSO-tunnukset.

Museovirasto tukee valtionavustuksilla arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden kunnossapitoa sekä erilaisten yhteisöjen kulttuuriperintöön liittyviä hankkeita ja toimintaa. Avustuksia jaetaan muun muassa arvokkaiden rakennusten kunnossapitoon, museoiden innovatiivisiin hankkeisiin ja kansainvälisten kulttuuriperintösopimusten toimeenpanon tukeen. Museovirasto on viimeisen kymmenen vuoden aikana myöntänyt avustuksia kulttuuriperinnön vaalimiseen yksityisille ja yhteisöille yli 37 miljoonaa euroa. Avustuksilla on ollut ratkaisevan tärkeä rooli kansallisen kulttuuriperinnön säilymisessä, sen saatavuudessa ja kansalaisille tarjolla olevien kulttuuriperintöpalveluiden monipuolisuudessa.

Osana opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten uudistushanketta Museovirasto uudistaa sille osoitettujen valtionavustusmäärärahojen kokonaisuutta. Uudistuksella tavoitellaan yhä laajempaa kattavuutta sekä avustuksien suuntaamista vielä selkeämmin kulttuuripoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Avustettavat kohteet säilyvät pääsääntöisesti samanlaisina kuin ennen. Kokonaisuuden yhteydessä pyritään lisäämään mahdollisuuksia yhteisöjen omaehtoiseen, kulttuuriperintöön liittyvään toimintaan, sekä huomioimaan mahdollisimman laajasti erilaiset arvokkaat kulttuuriperintökohteet. Uudistetut avustusmuodot julkaistaan syyskuun alussa Museoviraston verkkosivuilla. Ensimmäiset avustushaut avautuvat syyskuun aikana.

Uudistuksen yhteydessä siirrytään sähköiseen avustushakuun. Sekä yksityishenkilöt että yhteisöt hakevat avustuksia uuden sähköisen asiointiliittymän kautta. Asiointipalvelu helpottaa hakemuksen laatimista ja hallinnointia kaiken tiedon liikkuessa sähköisesti. Avustushakemuksen tekemistä varten hakijat tunnistautuvat palvelussa. Yksityishenkilöt käyttävät tunnistautumiseen pankkitunnuksia. Yhteisöt, kuten kunnat, yhdistykset ja säätiöt, tunnistautuvat Katso-tunnuksilla.

Katso-organisaatiotunnistus on Väestörekisterikeskuksen maksuton palvelu organisaatioiden tunnistamiseen sähköisessä asioinnissa. Kun Katso-tunniste on kunnossa, on avustushakemuksen teko helppoa sähköisessä liittymässä. Koska tunnuksen hakeminen vie aikaa, kehotetaan avustuksista kiinnostuneita yhteisöjä varmistamaan mahdollisimman pian, että heillä on voimassa oleva Katso-tunnus, tai hankkimaan sellainen. Katso-tunnistetta varten yhteisöllä tulee olla Y-tunnus. Koska Katso-tunnisteen saaminen voi kestää, on sen hankkiminen syytä aloittaa välittömästi.

Lisätietoja ja ohjeet Katso-tunnisteesta:

Lisätietoja avustusten kokonaisuudistuksesta: kehittämisjohtaja Pirjo Hamari, pirjo.hamari@museovirasto.fi, p. 0295 33 6005

www.museovirasto.fi

Jaa tuttavalle: