Tiedote

Uusi verkkojulkaisu tarkastelee suomalaisten suhdetta luontoon ja elävään kulttuuriperintöön

to 24. elokuuta 2017 09.04.00

Luonto on suomalaisille tärkeä identiteetinrakentaja, virkistyspaikka ja resurssi. Luontoon liittyy valtavasti elävää aineetonta kulttuuriperintöä, joka kumpuaa ihmisten suhteesta luontoon ja paikasta maailmankaikkeudessa. Uuden ”Elossa - luonto ja elävä kulttuuriperintö” -verkkojulkaisun yhdeksän asiantuntija-artikkelia kuvaavat tämä luontosuhteen eri puolia. Julkaisu on vapaasti ladattavissa Museoviraston verkkosivuilla.

Aineeton kulttuuriperintö on elävää perintöä, joka on läsnä ihmisten arjessa. Se voi olla esimerkiksi suullista perinnettä, esittäviä taiteita, juhlaperinteitä, käsityötaitoja tai luontoon ja maailmankaikkeuteen liittyvää tietotaitoa. Suomalaisten elämässä luonto on edelleen tärkeässä osassa sekä harrastuksena että työnä.

Mökkeily on merkittävä luonnon virkistyskäytön muoto ja siihen liittyy paljon eläviä perinteitä ja käsityksiä. Suhde metsään on pysynyt vahvana samoin talkooperinne. Sadat yhdistykset ja tuhannet aktiiviset kansalaiset hoitavat ja hyödyntävät kulttuuriympäristöään mm. järvien hoitokalastuksella, niittämällä, siivoamalla ja pusikoita raivaamalla.

Perinnehoitoja, perimätietoon ja pitkään kokemukseen perustuvia kansanparannustaitoja, on siirtynyt sukupolvelta toiselle. Saunomisen ja hieronnan lisäksi Suomessa harjoitetaan edelleen mm. jäsenkorjausta ja märkäkuppausta. Puutarhojen vanhojen perinnekasvien sekä villivihannesten ja -yrttien harrastus on kokenut uuden nousun.

Julkaisussa kuvataan myös saamelaisten luontosuhdetta ja luontoon liittyvää tietoa ja niitä haasteita, joita muuttuva ilmasto, globalisaatio sekä yhteiskunnalliset ja saamelaisyhteisön muutokset aiheuttavat perinteiselle tiedolle.
 
”Elossa - luonto ja elävä kulttuuriperintö” -verkkojulkaisu on osa aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn Unescon yleissopimuksen (2003) toimeenpanotyötä. Verkkojulkaisun taustalla on luontorinki, joka on yksi sopimuksen toteuttamiseksi perustetuista monialaisista toimijaverkostoista.

Aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen tarkoituksena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamista ja vaalimista. Suomessa sopimus tuli voimaan vuonna 2013, ja toimeenpanon koordinoinnista vastaa Museovirasto.

ELOSSA
Luonto ja elävä kulttuuriperintö
Aura Kivilaakso ja Leena Marsio (toim.)
Museovirasto 2017, 108 s., ISBN 978-951-616-289-1

Julkaisu pdf-tiedostona

Lisätietoja:
Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori Leena Marsio, leena.marsio@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6017

www.aineetonkulttuuriperinto.fi
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi
https://www.facebook.com/elavaperinto/

Jaa tuttavalle: