Tiedote

Rakennusten entistämisavustusten ja museoiden innovatiivisille hankkeille myönnettävien avustusten haku käynnistyy 15.9.

to 14. syyskuuta 2017 09.30.00

Museovirasto julistaa haettavaksi vuoden 2018 rakennusten entistämisavustukset sekä ammatillisten museoiden innovatiivisille hankkeille myönnettävät avustukset. Avustusten hakuaika päättyy 31.10.2017 klo 15.00. Avustuksia haetaan ensimmäistä kertaa sähköisen asiointiliittymän kautta. Yksityishenkilöt tarvitsevat asiointiliittymän käyttöön pankkitunnukset, varmennekortin tai mobiilivarmenteen, yhteisöt käyttävät Väestörekisterikeskuksen Katso-organisaatiotunnuksia.

Rakennusten entistämisavustusten tavoitteena on säilyttää kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia osana maamme kulttuuriperintöä. Avustukset kohdennetaan rakennusten omistajille, ja avustuksella toteutettavien korjaustöiden tulee edistää rakennuksen ja sen arvojen säilymistä. Avustusta myönnetään myös hankkeille, jotka vaativat erityistä rakennusrestauroinnin ja -konservoinnin asiantuntemusta tai jotka tukevat alojen työtapojen säilymistä ja elvyttämistä. Lisäksi avustuksella on mahdollista tukea suunnitelmien ja selvitysten laatimista.

Museoiden innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta. Avustuksella tuetaan erityisesti kokeiluja ja uudenlaisia, innovatiivisia tapoja tehdä museotyötä. Tavoitteena on myös löytää uusia toimintamalleja ja kehittämismahdollisuuksia koko museokentän hyödynnettäväksi. Avustukset on tarkoitettu päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen museoille.

Museoviraston avustukset haetaan syyskuusta 2017 alkaen sähköisen asiointiliittymän kautta. Avustushakemuksen tekemistä varten hakijoiden on tunnistauduttava palvelussa. Yksityishenkilö voi tunnistautua pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella, yhteisöt, kuten kunnat, yhdistykset ja säätiöt, puolestaan Katso-tunnuksella. Katso-organisaatiotunnistus on Väestörekisterikeskuksen maksuton palvelu organisaatioiden tunnistamiseen sähköisessä asioinnissa. Avustuksista kiinnostuneita yhteisöjä kehotetaankin varmistamaan mahdollisimman pian, että heillä on voimassa oleva Katso-tunnus, tai hankkimaan sellainen.

Lisätietoja
rakennusten entistämisavustuksista: entistamisavustus@museovirasto.fi
Rakennusten entistämisavustus Museoviraston verkkosivuilla

avustuksista ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin: puh. 0295 33 6015 ja 0295 33 6019
Avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin Museoviraston verkkosivuilla

Avustusten sähköinen hakeminen

Jaa tuttavalle: