Tiedote

Museoviraston uudet Tilastokortit esittelevät museoiden vuotta 2016

ke 25. lokakuuta 2017 08.43.00

Miten museokohteet ovat jakautuneet Suomen kartalle? Millaisia museokäyntien kasvuun vaikuttavia tekijöitä on löydettävissä tilastoista? Millaiselta museoiden talous näytti vuonna 2016? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyy vastauksia Museoviraston Tilastokorteista, jotka on nyt julkaistu Museotilasto-verkkopalvelussa.

Tilastokortit esittelevät tiivistetysti vuoden 2016 Museotilaston lukuja, ja ne korvaavat aikaisempina vuosina painetun Museotilasto-julkaisun. Tilastokortit julkaistaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Lisäksi tärkeimmät tilastotiedot on koottu englanninikieliseksi tiivistelmäksi omaan korttiinsa.

Vuoden 2016 Tilastokortit:
• Tilastokortti 1/2016: Suomen museot 2016
• Tilastokortti 2/2016: Museokäyntien ennätysvuosi 2016
• Tilastokortti 3/2016: Museoiden talous 2016
• Tilastokortti 4/2016: Museoiden henkilökunta 2016
• Tilastokortti 5/2016: Museoiden yleisöpalvelut 2016
• Tilastokortti 6/2016: Museoiden kokoelmatoiminta 2016
• Statistics card 7/2016: Finnish museums 2016: Facts and Figures

Tilastokorttehin 

Vuoden 2016 Tilastokorttien lisäksi Museotilasto-verkkopalvelusta voi hakea tilastotietoa Suomen päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Lisäksi verkkopalvelusta löytyvät tilastojulkaisut vuosilta 2007–2015 sekä CC BY 4.0 -lisenssillä julkaistut taulukot vuosilta 2007–2016.

Museovirasto vuosittain kokoama Museotilasto perustuu museoiden tilastokyselyn kautta antamiin tietoihin. Vuoden 2016 tilastokysely lähetettiin 154 museolle ja vastaus saatiin 152 museolta. Mukaan otettiin neljä uutta museota. Museotilaston tavoitteena on antaa mahdollisimman luotettava yleiskuva maamme ammatillisesti hoidettujen museoiden toiminnasta.

Museotilasto-verkkopalvelu

Lisätietoja:
erikoisasiantuntija Anu Niemelä, puh. 0295 33 6015, anu.niemela@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki, puh. 0295 33 6019, anna.alavuotunki@museovirasto.fi

Jaa tuttavalle: