Tiedote

Museovirasto jakoi avustuksina 279 000 euroa kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 hankkeisiin

to 21. joulukuuta 2017 10.24.00

Museovirasto on jakanut kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin yhteensä 279 000 euroa yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja museoille. Avustusta sai 17 hakemusta, joiden saama keskimääräinen avustussumma oli 16 411 euroa.

Rahoitusta myönnettiin erityisesti uusille toimintamuodoille, joilla edistetään vuorovaikutusta ja yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Hankkeiden joukossa on sekä pieniä, paikalliseen toimintaan liittyviä että suuria, koko maata koskevia hankkeita.

Avustushakemuksia saapui 71. Haettujen avustusten yhteissumma oli 1 836 437 euroa. Lista avustusten saajista ja avustettavista hankkeista on luettavissa Museoviraston verkkosivuilla.

Lisätietoja avustusten jakamisesta:
erikoissuunnittelija Aura Kivilaakso, puh. 0295 33 6027, aura.kivilaakso@museovirasto.fi erikoisasiantuntija Risto Hakomäki, puh. 0295 33 6385, risto.hakomaki@museovirasto.fi.

Lisätietoja avustusta saaneista hankkeista saa ko. yhteisöiltä, kansalaisjärjestöitä ja museoilta.

Jaa tuttavalle: