Tiedote

Museovirasto selvittää valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet

ma 10. kesäkuuta 2019 12.27.00

 

Museovirasto on aloittanut kolmivuotisen hankkeen, jossa inventoidaan ja tarkastellaan valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita (VARK).

Hankkeen aikana arvioidaan ja valitaan Ahvenanmaata lukuun ottamatta maamme arkeologista kohteista valikoima, joka antaa ajallisesti ja alueellisesti edustavan kokonaiskuvan muinaisuudestamme yli 10 000 vuoden ajalta.

Kohteiden on tarkoitus muodostaa mahdollisimman monipuolinen kertomus täällä eläneistä ihmisistä ja yhteisöistä sekä heidän kulttuureistaan. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuonna 2021.

Valtakunnallisten kohteiden turvaaminen

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen arvojen turvaamista. Rakennetun ympäristön ja maisemien rinnalle tarvitaan ajantasainen arkeologisen perinnön luettelo.

Kohteen sisällyttäminen VARK-inventointiin ei sinänsä muuta sen rauhoitusta, koska kaikki muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain automaattisesti rauhoittamia. Kohteen kajoamis- ja tutkimuslupien ehdot saattavat olla muita kohteita tiukemmat. Myös maankäyttöratkaisuihin saattaa liittyä suurempia odotuksia. Muinaisjäännösten hoitotukia myönnettäessä voidaan VARK-kohteita pyrkiä priorisoimaan.

Maastotarkastuksia kesällä 2019

VARK-inventointi perustuu pääasiassa Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä olevaan tietoon. Lisäksi tehdään maastotarkastuksia kohteissa, joiden tiedot ovat vanhentuneet tai epätarkat. Maastotarkastuksia tehdään kesällä 2019 eri puolilla Suomea.

Museovirasto toteuttaa kohteiden inventoinnin yhdessä kulttuuriympäristön asiantuntijatehtäviä hoitavien museoiden asiantuntijoiden kanssa, mukaan lukien saamelaismuseo Siida.

Lisätietoja hankkeesta oheisessa liitteessä sekä Museoviraston verkkosivuilla:

https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen- kulttuuriperinto/valtakunnallisesti-merkittavat-arkeologiset-kohteet-vark

Mitä teet kun löydät muinaisjäännöksen?

https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/loydosta-ilmoittaminen

Lisätietoja:

Teija Tiitinen
projektipäällikkö, Museovirasto
puh. 0295 33 6293
teija.tiitinen@museovirasto.fi

 

Liite: Kysymyksiä ja vastauksia VARK-hankkeesta, PDF.

 

Kuvatekstit:

1. Laitila, Savemäki. Roomalaisaikainen (n. 0-200 jKr.) kalmisto. Kuva: Teija Tiitinen

2. Hanko Hauensuoli. Kalliohakkausalue ja vesiväylä. Vanhin tunnistettu hakkaus 1400-luvulta. Kuva: Teija Tiitinen

3. Askola, Kopinkallio. Varhaiskivikautinen kvartsilouhos. Kuva: Teija Tiitinen

4. Raasepori, Raaseporin linna. Vanhimmat osat 1300-luvun lopulta. Kuva: Teija Tiitinen

5. Virolahti Karpankangas. Kivikautiset asumusten jäänteet saattavat olla hyvinkin kookkaita. Kuvassa monihuoneisen, pohjaltaan osin maahan kaivetun asumuksen pohja Kaakkois-Suomesta. Asumuksen koko on noin 40 x 15 metriä. Kuva Teemu Mökkönen/Museovirasto.

Jaa tuttavalle: