Tiedote

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi onnistui yli odotusten

pe 26. heinäkuuta 2019 15.15.00

Mikä innosti ihmiset laulamaan Oodia ilolle yhdessä ja jakamaan esityksensä sosiaalisessa mediassa, järjestämään kaupunkikävelyitä ja talkoita, keskustelemaan kulttuuriperinnöstä, soittamaan kirkonkelloja rauhan päivänä?

Euroopan unionin aloitteesta vietetty Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 kannusti yhä useampia tutustumaan Euroopan moninaiseen kulttuuriperintöön ja pohtimaan sen merkitystä omassa arjessa. Tavoitteena oli korostaa kulttuuriperinnön merkitystä tulevaisuuden voimavarana sekä kulttuuriperintöä investointina tulevaisuuteen. Suomen tapahtumissa painotettiin osallisuutta ja tuettiin rahallisesti hankkeita, jotka lisäävät ihmisten osallistumista kulttuuriperintötoimintaan ja mahdollisuuksia vaikuttaa sitä koskeviin asioihin. Teemavuoden koordinoinnista Suomessa vastasi Museovirasto.

Teemavuosi loi uutta toimintaa

Tuore raportti kertoo, että koko Euroopassa kulttuuriperinnön teemavuoden tapahtumia järjestettiin yli 23 000 ja niihin osallistui karkeasti arvioiden 11,7 miljoonaa ihmistä. Suomessakin teemavuoden keskeisintä antia olivat yli 320 tapahtumaa eri puolilla Suomea. Ilman vahvaa kansalaisyhteiskunnan ja yhdessä tekemisen perinnettä tämä ei olisi ollut mahdollista. Suurin kiitos vuoden onnistumisesta kuuluukin näiden tapahtumien tekijöille.

Teemavuoden tavoitteena oli luoda uutta ja jatkuvaa toimintaa. Tässä onnistuttiin: kolmannes Suomessa järjestetyistä tapahtumista oli uusia ja ilmoitti jatkoa seuraavan myös teemavuoden jälkeen.

Euroopan unionin aloitteesta vietettäviä eri aiheisia teemavuosia on järjestetty 1980-luvulta lähtien. Teemavuosien tarkoituksena on nostaa esiin keskeisiä ja ajankohtaisia aihekokonaisuuksia ja virittää keskustelua niistä EU-jäsenmaissa ja maiden välillä. Kulttuuriperintö nousi vuonna 2018 ensimmäistä kertaa teemavuoden aiheeksi.

Miten kulttuuriperintövuoden luomaa nostetta voidaan hyödyntää Suomessa?

Euroopan unionin tasolla vuotta pidetään menestyksenä, ja komissio on sitoutunut lukuisiin jatkotoimiin. Komissio kannustaa jäsenmaita laatimaan omia kulttuuriperinnön kansallisia strategioitaan. Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmaan (6.6.2019) sisältyvä valtioneuvoston kulttuuriperintöstrategia voi viedä teemavuoden perintöä eteenpäin, ja se on oiva osoitus Suomen aktiivisuudesta myös meneillään olevaa EU-puheenjohtajuuskautta ajatellen.

Keskustelu kulttuuriperinnöstä, eurooppalaisuudesta ja arvoista on koko ajan ajankohtaisempaa. Suomi liittyi teemavuoden aikana Eurooppalainen kulttuuriperintötunnus -ohjelmaan (European Heritage Label). Ohjelmaan liittyminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden jatkaa arvokeskustelua ja tuoda siihen uusia näkökulmia.

Tutustu loppuraporttiin: http://www.kulttuuriperintovuosi2018.fi/fi/teemavuoden-loppuraportti 

Lisätiedot:

Ulla Salmela
yli-intendentti, Museovirasto
ulla.salmela@museovirasto.fi
p. 0295 33 6251

 

Kuvatekstit:

 

maalaus-Ekenäsin-tapahtuma-kuvaaja-Tua-Mylius.jpg

Suuressa Maalaustapahtumassa 10.7.2018 maalattiin ja piirrettiin yksin, yhdessä, ryhmissä ja tapahtumissa eri puolilla Suomea. Tammisaaressa maalattiin ulkona. Päivä on Helene Schjerfbeckin syntymäpäivä ja nimettyKuvataiteen päiväksi. Vuonna 2018 se oli osa Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta. Tapahtuma oli Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen valtakunnallisesti organisoima. Kuva: Tua Mylius.

 

maalaus_Espoon-tapahtuma_kuvaajat-Irina-Rebnitskaya-ja-Marina-Kovalevskaya.jpg

Suuressa Maalaustapahtumassa 10.7.2018 maalattiin ja piirrettiin yksin, yhdessä, ryhmissä ja tapahtumissa eri puolilla Suomea. Lapset maalaavat Espoossa, Gallen-Kallelan Museon pihapiirissä. Päivä on Helene Schjerfbeckin syntymäpäivä ja nimetty Kuvataiteen päiväksi. Vuonna 2018 se oli osa Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta. Tapahtuma on Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen valtakunnallisesti organisoima. Kuva: Irina Rebnitskaya ja Marina Kovalevskaya.

 

niittyheina_Markkuu_Taimi-puhuu_kuva-Marika-Laurila.jpg

Niittyheinä ja kissankello -hankkeen yleisötapahtuma Tyrnävällä Markkuun kylässä. Hankkeessa kannustettiin asukkaita ja yhteisöjä vaalimaan niittyjä. Sen toteutti Oulun maa- ja kotitalousnaiset. Hanketta rahoitettiin Kulttuuriperintövuoden 2018 valtionavustuksin. Kuvaaja: Marika Laurila.

 

niittyheina_Markkuu-kuva-marika-laurila.jpg

Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Niittyheinä ja kissankello -kampanjan tapahtuma Tyrnävällä Markkuun kylässä. Kampanjan tavoitteena on kannustaa alueen asukkaita vaalimaan niittyperinnettä. Samalla nostetaan esille niittyjen merkitystä osana arvokkaiksi luokiteltuja maisema-alueita, rakennusperintöä ja perinnebiotooppeja. Hanke on saanut rahoitusta mm. Kulttuuriperintövuoden 2018 avustuksista. Kuvaaja: Marika Laurila.

 

Pakohuone1_KMK_TuomasNalli.jpg

On kesäkuu 1944. Neuvostoliiton suurhyökkäys Karjalan kannaksella on ruuhkauttanut päämajan viestikeskus Lokin. Tärkeä viesti on välitettävä rintamalle. Ratkaisu on pelaajien käsissä: ehtivätkö he luoda yhteyden ennen kuin on liian myöhäistä?  Päämajamuseossa voi kesällä 2019 osallistua pakohuonepeliin, jossa pelaajat voivat ratkoa todellisiin jatkosodan tapahtumiin kiinnittyvää tehtävää. Hanke sai rahoitusta Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 avustuksista.

Kuva: Tuomas Nalli, Mikkelin kaupungin museot.

 

pojke-med-kottdjur-foto-Olivia-Andersson.jpg

Stundarsin ulkoilmamuseon Lastenjuhlilla järjestettiin yhdessä KulturÖsterbottenin kanssa Kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen liittyvä käpyeläintyöpaja, jossa lapset tekivät perinteisiä käpyeläimiä niille varattuun aitaukseen. Työpaja osoittautui hyvin suosituksi! Kuva: Olivia Andersson.

 

Vartiosaari_L1430132.jpg

Vartiosaari-seura toteutti Kulttuuriperintövuoden avustusten tuella syyskuussa 2018 pinkopahvityöpajan Björknäs II -huvilassa Vartiosaaressa. Työpaja kuului kokonaisuuteen, jossa ammattilaiset opastivat rakennusten, rakenteiden ja rakennusosien sekä historiallisten puutarhojen rakennus- ja kulttuuriperinnön korjaamiseen ja kunnostukseen. Kuva: Ulla Rahola, Vartiosaari-seura.

Jaa tuttavalle: